Astma Infcontral

Detta är en förbättrad automatisk översättning av denna artikel.
Astma är en sjukdom i bröstet som orsakar andningssvårigheter. En person ger ett astmaanfall när lungorna inte får tillräckligt med luft. Saker som utlöser astmaanfall hemma är dammkvalster, passiv rökning, mögel, kackerlackor, smutsiga mattor, leksaker och skinn från hundar och katter.
Andra orsaker kan vara luftföroreningar, vissa livsmedel och luftvägsinfektioner och ansträngande motion. Oförmågan att andas utan ansträngning och ger syre till lungorna gör det en dödlig sjukdom.

Komplett bota astma inte är möjlig, men nödvändiga försiktighetsåtgärder vidtagits av barnet och föräldern kommer att säkerställa att barnet är att vara uppriktig och hale.

Tala med din läkare om din rädsla astmaanfall. Att prata med din läkare kommer att hjälpa till att identifiera astma triggers i ditt hem och sätt att bli av med dem. Lista de mediciner barnet behöver vidtas i händelse av en attack.

En stark och välskött planen följts på dagen hemma kommer att hålla ditt barns astmakontroll.

Röken ges ut av kraftverk, fabriker eller brand, damm, rök cookies och kastar bilar astma triggers. Astmaanfall kan inträffa omedelbart eller nästa dag. För att undvika extern undvika förorening gå utomhus när nivån av föroreningar är på topp. Man skulle också kunna skjuta upp eller boka om din aktivitet om föroreningsnivån har ökat utomhus.

Om ditt barn är väsande samtidigt andas, tröttnar lätt när du spelar, klippa andning, har ett mönster av störd sömn, ihållande hosta, klagar över bröstsmärtor, då detta kan vara tidiga tecken på astma.

Allergi och astma hänger ihop. Om ditt barn är utsatt för allergier, chanserna för astma hos dessa barn är höga. Allergisk astma är den vanligaste bland barn. Om allergisk astma är obehandlad kan vara livshotande.

Infcontral astma kan leda till dålig skolgång. Infcontral astma resulterar också i dåliga studieresultat och låg självkänsla.

Det är mycket svårt att förutsäga vem kan utvecklas astma. Barn från låg immunitet står en stor chans att utveckla det. Föräldrar bör se till att astma tar inte ut barndom. Behandla ditt barn normalt och låta barnen uttrycka sina känslor och rädslor fritt. En bra relation kommer att göra mycket för att hålla sjukdomen under kontroll. Infcontral handskas med astma kan vara mycket svårt för föräldrar. Barn förstår inte mycket i denna ålder och så vidta försiktighetsåtgärder och ge korrekt medicinering blir en svår uppgift.

Astma Infcontral ansträngande, Astma Infcontral attacker, Astma Infcontral blir, Astma Infcontral cookies och kasta, Astma Infcontral försiktighetsåtgärder och ge, Astma Infcontral klagar, Astma Infcontral mediciner, Astma Infcontral växter, ökade Astma Infcontral lyckades Astma Infcontral