VERTIKAL ARBETSTEKNIK inom rehabilitering

Detta är en förbättrad automatisk översättning av denna artikel.
TEKNISKA FÖRESKRIFTER OCH VERTIKALA WORKS

Vertikala arbetsteknik Tekniker kallas också tillgång och positionering av strängar grupperar alla tekniker för tillfälligt arbete på hög höjd som är baserade på användning av ett system för tillträde och positionering av stråkar, som består av en typ av arbete och en säkerhetslina fäst separat, vilket används för åtkomst och avsluta arbetsplatsen, och som kan användas för att stödja och evakuering. det gäller rehabilitering av samhällen med metoder propietariosel vertikal arbete har lett till effektivisering av vissa åtgärder som krävs för att rehabilitera både fasader och tak av byggnader (tätningsexpansionsfogar, puts, målning och underhåll fasader), vilket minskar obehag rehabilitering användare av bostäder och minska kostnaderna för arbetet.

Vertikala arbetsteknik är mycket säkrare än de traditionella metoder som används vid rehabilitering av byggnader så länge reglerna för arbete på hög höjd är strikt, nämligen:

En bedömning av risker och planering av säkerhetsåtgärder som används innan någon restaureringsprojekt.

Gör en prognos över de väderförhållanden som kan påverka hälsa och säkerhet för arbetstagare och väl fungerande personlig skyddsutrustning (PPE).

Före varje jobb måste noggrant kontrollera skicket på personlig skyddsutrustning och i allmänhet alla de uppgifter som krävs för att förverkliga vertikala arbeten och kontrollera att de är i perfekt skick.

Genomföra vertikala arbeten kräver också perfekt planering ständig tillsyn så att om en nödsituation olycka du ger, kan du ge omedelbart nödvändig hjälp för evakuering av arbetsplatsen.

Vertikala bolagen är skyldiga att ge sina anställda med särskild utbildning i förhållande till progressions tekniker med rep och strukturer, fästsystem, Mantenimiento Edificios system, standarder för vård, underhåll och provning av personlig skyddsutrustning, tekniker rädda skadade tillfälligt, säkerhetsåtgärder för väder och vind som kan påverka säkerheten och säkra lasthanteringsmetoder i höjd.

Medan de vertikala arbetsteknik innebära vissa risker, såsom de som följer av människor som faller från hög höjd, fallande material på människor och Mantenimiento Edificios eller egendom eller skada för arbetstagarna som orsakas av hantering av vissa material och verktyg Mantenimiento Edificios i de flesta fall, och så länge de strikt följa reglerna för att genomföra vertikala verk är lätta att förebygga och utgör en större risk än de som genereras med andra system som används vid rehabilitering av byggnader.

kallade Mantenimiento Edificios, Mantenimiento Edificios antiácaidas, Mantenimiento Edificios arbetare och observerade Mantenimiento Edificios, Mantenimiento Edificios element, Mantenimiento Edificios grupper, Mantenimiento Edificios kräver, Mantenimiento Edificios material och verktyg, Mantenimiento Edificios personer, Mantenimiento Edificios samhällen, Mantenimiento Edificios standarder, Mantenimiento Edificios strukturer, Mantenimiento Edificios tekniker för tillfälligt