Värme- och ljudisolering

Detta är en förbättrad automatisk översättning av denna artikel.
Glasfiberisolering

Glas mineralull, även känd som glasfiber, med mineralull är material som används för termisk och akustisk isolering i konstruktion och energirenovering av en bostadsrätt och bostäder. Ibland tvivel är vilken av dem är den mest lämpliga glasfiber eller mineralull.

Medan både lafibra glas och mineralull är mycket lika i prestanda, det finns små skillnader som stöder användningen av glasfibrer som material för termisk och akustisk isolering i konstruktionen.

Skillnader beror främst på tillverkningsprocessen för båda typerna av mineralull.

Melting kvartssand formad med en serie av flöden och stabiliserande material och en blandning av fint malda kalciumresulterar i en filt som består av glasfibrer sammanvävda fina för att förhindra passage av luft och flödesvågor caloric, som ger glasfibrerna en hög koefficient för termisk resistans. Denna koefficient beror på två viktiga faktorer: värmeledningskoefficient av materialet och dess tjocklek.

Jämfört med mineralull, glasfibrer har större isoleringsförmåga, eftersom, för lika tätheter glasfiber och stenull, det är den termiska ledningsförmågan hos glasfibern lägre.

Dessutom har glasfibrer har en hög absorptionskapacitet Aislamiento TÃ © rmico bullerdämpning till den totala avledn lleegar därav. Ljudabsorptionsfaktorn varierar till stor del beroende på tjockleken hos materialet varierar från 0 (högreflekterande material) och 1 (högabsorberande material) och är något högre för glasfibrer.

Av det ovanstående följer att i enlighet med samma tekniska villkor glasull är mer lönsamma och ekonomiskt. Andra viktiga aspekter att tänka på är: enkel transport, hantering och installation, anpassning till flera ytor och brandmotstånd (hög i mineral stenull).

Aislamiento TÃ © rmico aspekter att beakta, Aislamiento TÃ © rmico beror Aislamiento TÃ © rmico faktorer, Aislamiento TÃ © rmico fibrer, Aislamiento TÃ © rmico flöden och stabiliserande, Aislamiento TÃ © rmico glasfiber och rock, Aislamiento TÃ © rmico process, Aislamiento TÃ © rmico tjocklek, Aislamiento Tå © rmico ytor och eld, formade Aislamiento TÃ © rmico