BIOMASSA OCH ENERGIEFFEKTIVITET

Detta är en förbättrad automatisk översättning av denna artikel.
International Bioenergy KONGRESS

Han startade den 9: e internationella kongressen för bioenergi inom ramen för den första upplagan deExpobiomasa 2014 händelse i sin första upplaga har organiserats av AVEBIOM, i samarbete med IDAE, Kastilien och Leon, staden Valladolid och Fair International Bioenergy KONGRESSEN och löper fram 23 oktober 2014. Syftet med den internationella kongressen i Bioenergi, hjälpa till att organisera en global marknad av biomassa som är hållbart både ekonomiskt och miljömässigt.

Det finns två frågor som tas upp vid den internationella kongressen i Bioenergi: framsteg inom förpackning, förvaring, palletering och stekning, för att öka konkurrenskraften för bioenergi och internationell marknadsanalys pellet.

Expobiomasa 2014 kommer att medföra en totalt 417 utställande företag och varumärken från 25 länder att fördelas 26.000 m2 utställningsyta. Medan utsikterna för biomassa som en förnybar energi som syftar till att utveckla och öka produktionen av flis och pellets 2014 Expobiomasa inte har glömt andra relaterade biomassa för energisektorn: teknik för användning av jordbruks- och skogs International Bioenergy KONGRESSEN krossning och flistillverkning och jordbruks biomassa pellets och International Bioenergy CONGRESS produktion, lagring och distribution av pellets och International Bioenergy KONGRESS kaminer, spisar och pannor både hushålls- och industriell användning av pellets.
Gott om utrymme för att främja utvecklingen av bioenergisektorn i Spanien och offentliggöra de möjligheter och program inte bara biomassa utan också av bioenergisektorn i allmänhet. Minns att användningen av biomassa som energikälla i de samhällen av ägarna ger många ekonomiska fördelar som mycket miljö. Bioenergi är en lägre kostnad förnybar energi som andra energikällor från fossila avfall är en förnybar energikälla tack vare den höga effektiviteten hos den teknik som används minskar utsläppen av CO2 i atmosfären bidrar till hållbarhet miljön och även användningen av biomassa och bioenergi i systemen för en bostadsrätt luftkonditionerings tillåter maximal energieffektivitet rating (klass A) utgör, enligt den tekniska bygg i ett alternativ till solvärme.

distribueras International Bioenergy CONGRESS, INTERNATIONAL BIOENERGI KONGRESS frågor att vara, International Bioenergy CONGRESS analys International Bioenergy KONGRESS applikationer, International Bioenergy KONGRESS eldstäder och pannor, International Bioenergy KONGRESS företag och varumärken, International Bioenergy KONGRESS förmåner, International Bioenergy KONGRESS källor, International Bioenergy KONGRESS möjligheter och program, International Bioenergy KONGRESS samhällen, International Bioenergy KONGRESS sektorer, International Bioenergy KONGRESS spisar, International Bioenergy KONGRESSEN förskott, International Bioenergy KONGRESSEN ger