Astmamediciner

Detta är en förbättrad automatisk översättning av denna artikel.
En av de vanligaste sjukdomar i lungan är det mest försvagande av astma. I den nuvarande globala scenariot, är antalet personer som drabbas av astma ökar och ett hot mot den mänskliga världen. Astma är till stor del orsakas av allergi människokroppen.
Allergi kan vara vad som helst, damm, rök, mat, atmosfär, hushållsartiklar, husdjur och många av dessa gemensamma saker. Den förorenade luften är den viktigaste faktorn för tillväxten i antalet fall. Från och med nu, är detta inte en botas sjukdom. Mediciner kan användas för att styra astmasymtom. Astma läkemedel syftar till att hjälpa patienter att motverka astmaattacker och så de kan leva ett hälsosamt liv.

Symtom på astma inkluderar hosta, andnöd, väsande andning och trötthet. Inflammation i lungorna och bronkioler orsakar andningsproblem. De luftvägarna är blockerade och kroppen inte får tillräckligt med syre. Detta leder till att patienten andas svårt att andas och väsande O tur och trötthet inträffar. Allvarliga astmaattacker, om inte korrekt och snabbt behandlas, kan den bli ett hot mot livet. Det finns många moderna läkemedel som finns på marknaden, som kan innehålla effekterna av attacker astmatiker.

Antiinflammatoriska läkemedel används för att motverka inflammation i lungorna och luftvägarna. Dessa läkemedel är mycket effektiva i att reducera inflammation och för smidig passage av luft genom luftvägarna i lungorna. Vanligtvis är dessa erbjuds som en förebyggande medicin för många patienter för att säkerställa att astmaattacker inte uppstår. Steroider utgör en klass av läkemedel som är mycket effektiv i att göra luftvägarna mindre känslig för allergier och därmed minska risken för en inflammatorisk svallning av luftvägarna.

När producerade astmaanfall, är luftrörsvidgande används för att minska obehag och svårt att andas. Dessa läkemedel slappna muskelbanden kringgår bronkerna luftvägarna. Dessa innehåller effektivt förträngningen av luftvägarna och göra att öppna, så att de andningsproblem kan omedelbart reduceras. När symtomen inträffar, är det nödvändigt att ta luftrörsvidgande.

Histamin läkemedel många visat sig vara mycket effektiva för att minska attackerna den allergisk astma. Antiallergi medicinering kommer att förhindra allergisk effekt i kroppen och därför, de astmatiska attacker eller reducera deras svårighetsgrad.

Det finns idag många inhalator terapier. Detta sätter tekniker pulverformigt läkemedel direkt till luftvägarna och lungorna. Detta kommer att börja gälla omedelbart och patienten får omedelbar lättnad. Bronkdilaterare, steroider, kortison, drog allergier och alla andra typer av droger finns redan tillgängliga som inhalator. Detta minskar biverkningarna på andra organ.

Det är nödvändigt att ha en astmamedicinering i planen alltid patienten. Han måste vara medveten om moderna behandlingsmetoder tillgängliga, deras fördelar och nackdelar.

Astma läkemedel inträffar astmamediciner problem, astma Läkemedel minskar, Astma läkemedel orsakar, Astmamediciner allergier och därmed Astma läkemedel alltid, astmamediciner bronkioler, astmamediciner chanser, astmamediciner mediciner, behandlad astma Läkemedel, blocke Astma läkemedel och